پرسش‌های متداول


تفاوت مارمالاد و مربا در چیست؟

پخت یکنواخت و مناسب میوه به همراه میزان کنترل شده شکر برای تولید مارمالاد نقطه قوت این محصول نسبت به مربا است چون در مربا میزان بسیار زیاد شکر نه تنها باعث از بین رفتن مزه و طعم طبیعی محصول می گردد ، بلکه باعث بالا رفتم میزان کالری و همچنین بروز مشکلات برای بیماران دیابتی می گردد.

تفاوت مارمالاد و مربا در چیست؟

پخت یکنواخت و مناسب میوه به همراه میزان کنترل شده شکر برای تولید مارمالاد نقطه قوت این محصول نسبت به مربا است چون در مربا میزان بسیار زیاد شکر نه تنها باعث از بین رفتن مزه و طعم طبیعی محصول می گردد ، بلکه باعث بالا رفتم میزان کالری و همچنین بروز مشکلات برای بیماران دیابتی می گردد.

مارمالاد چیست؟

مارمالاد مربا نیست...