اخبار برگزیده

حضور مدیر عامل شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس دومین نشست از طرح پاتوق فروش در راستای تسهیل گری در امر فروش تولیدات داخلی با حضور تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صاحبان کسب و کارهای خانگی و کارآفرینان در مرکز ری شناسی منطقه ۲۰
حضور مدیر عامل شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس دومین نشست از طرح پاتوق فروش در راستای تسهیل گری در امر فروش تولیدات داخلی با حضور تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صاحبان کسب و کارهای خانگی و کارآفرینان در مرکز ری شناسی منطقه ۲۰

حضور مدیر عامل شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس دومین نشست از طرح پاتوق فروش در راستای تسهیل گری در امر فروش تولیدات داخلی با حضور تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صاحبان کسب و کارهای خانگی و کارآفرینان در مرکز ری شناسی منطقه ۲۰

حضور مدیر عامل شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس دومین نشست از طرح پاتوق فروش در راستای تسهیل گری در امر فروش تولیدات داخلی با حضور تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صاحبان کسب و کارهای خانگی و کارآفرینان در مرکز ری شناسی منطقه ۲۰ و ارائه راهکاری هایی جهت ایجاد اشتغال توسط پاتوق های فروش

ادامه مطلب
بازدید جناب آقای دکتر نجفی از غرفه مجموعه صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط SME
بازدید جناب آقای دکتر نجفی از غرفه مجموعه صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط SME

بازدید جناب آقای دکتر نجفی از غرفه مجموعه صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط SME

بازدید جناب آقای دکتر نجفی از غرفه مجموعه صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط SME و اعلام رضایت ایشان از تولید این شرکت

ادامه مطلب
حضور شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط
حضور شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط

حضور شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس در نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط

حضور شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس در اولین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط در محل نمایشگاه مصلی در مرداد ماه ۱۳۹۷

ادامه مطلب
بازدید جناب آقای مهندس غلامی مدیر عامل شهرک صنعتی عباس آباد تهران
بازدید جناب آقای مهندس غلامی مدیر عامل شهرک صنعتی عباس آباد تهران

بازدید جناب آقای مهندس غلامی مدیر عامل شهرک صنعتی عباس آباد تهران

بازدید جناب آقای مهندس غلامی مدیر عامل شهرک صنعتی عباس آباد تهران از غرفه شرکت صنایع غذایی درفام عصاره پارس در اولین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسطSME در مصلی تهران

ادامه مطلب